ASCERTAIN

v müəyyənləşdirmək, müəyyən / təyin etmək; aşkar etmək; sübut etmək; to ~ smb.’s address bir kəsin ünvanını müəyyənləşdirmək / müəyyən etmək; to ~ the facts dəlilləri müəyyən etmək; to ~ what really happened əslində nə baş verdiyini müəyyənləşdirmək

ASCENT
ASCERTAINMENT