DÜÇAR: DÜÇAR ELƏMƏK (ETMƏK)
DÜDÜK

Значение слова в других словарях