DƏGƏL

DƏGƏL1

f. 1) hiylə, aldatma; 2) qəlp, saxta (pul və s.).

DƏGƏL2

f. yelkən; dor ağacı.

DƏGƏL3

f. keçid yaşlarında olan yeniyetmə oğlan.

DƏFTƏRXANƏ
DƏĞA