GÖYƏRMƏK

GÖYƏRMƏK I f. Bitkinin yerdən təzəcə göz verməsi. Qayaların qoltuğunda barmaq-barmaq gicitkən göyərir.

GÖYƏRMƏK II f. Müəyyən təsir nəticəsində, bədəndə, qollarda və s.-də əmələ gələn göylük. Bütün bədəni göyərmiş, üzü şişmişdi (S.Rəhman).

GÖY
GÖYLÜK

Значение слова в других словарях