KÜLATAN

(Ağcabədi, Ağdərə)
xəkəndaz. – Külatannan zivil atırıx (Ağcabədi); – Zivili yığ külatana, apar at (Ağdərə)
KÜKÜNMƏX’
KÜLBƏ

Значение слова в других словарях