KALMANI

(Çənbərək, Qazax)
bax kalman . – Kalmanıyı mal gönünnən tikellər (Qazax); – Kalmanı çarıxdan adamın əyğinə torpax dolmaz kotan əkəndə (Çənbərək)
KALMAN
KALYAR

Значение слова в других словарях