KASİD

ə. 1) müştərisi olmayan, işə getməyən; 2) kasad vəziyyətində olan (bazar haqqında); 3) kafi olmayan, qeyri-kafi; 4) m. alçaq, əclaf.

KASİB
KASNİ