QƏDƏMLİ

(Naxçıvan)
xoşqədəm. – Məhəmməd çox qədəmli adamdı, o gələndə mənim işim düzəlir
QƏDƏX’
QƏDƏR

Значение слова в других словарях