ADAMCIL

I
прил.

1. хищный, кровожадный

2. диал. проницательный (в отношении людей)
II
сущ. хищник, людоед

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ADAMCIL sif. Adamyeyən, insan qanına həris olan. // Vəhşi, yırtıcı. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ADAMCIL 1. жаждущий человеческой крови, хищный; 2. хищник; подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ADAMCIL I (Şəmkir) insan qanına həris olan, vəhşi, adama hücum edən. – Köpəyoğlu İrəməzanoğlu çox adamcıl adam oluf, nə qədər adam öldürüf II (Şəmkir) arif, qabil, adamtanıyan. – O kişi çox adamcıldı, ağzını açan kimi bilir, nə danışajaxsaη подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan