Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «B» – 1767
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
B BA BE BI BL BO BR BU BY
 

B

B, b n (pl B’s, b’s) 1.
подробнее

BAA

baa1 n mələmə (qoyun) baa2 v mələmək (qoyun)

BABBLE

babble1 n 1. vağ-vuğ (uşaq danışığı); child's ~ uşaq vağ-vuğu; 2.
подробнее

BABBLER

n 1. boşboğaz, çoxdanışan, çərənçi; 2.
подробнее

BABBLİNG

adj 1. boşboğaz, naqqal, çoxdanışan, çərənçi; 2.
подробнее

BABE

n 1. şair. çağa, uşaq; ~ of love bic, kəbinsız doğulan uşaq; 2. amer. d.d.
подробнее

BABEL

n hay-küy, çığır-bağır, həngamə, mərəkə, qiyamət, ərəsat; What a babel! Nə hay-küydür!

BABY

baby1 n 1. çağa, uşaq; the ~ of the family ailənin uşağı; 2. bala (heyvanların və quşların); 3.
подробнее

BABYHOOD

n 1. körpəlik / uşaqlıq dövrü; in my ~ körpəlik / uşaqlıq dövrümdə; 2. top. i.
подробнее

BABYİSH

adj 1. uşaq, körpə; to have a ~ look uşaq kimi görünmək; uşağa oxşamaq / bənzəmək; 2.
подробнее

BABYİSM

n 1. top. i. balacalar, körpələr; 2.
подробнее

BABY-LİKE

baby-like1 adj uşaq kimi, uşağa oxşar baby-like2 adv uşaqcasına, uşaq kimi; to speak ~ uşaq kimi danışmaq

BABY-SNATCHER

n uşaq oğrusu

BABY-SNATCHİNG

n uşaq oğurluğu

BABY-TALK

n uşaq danışığı

BABY-TOOTH

n süd dişi

BACCALAUREAN

adj subaylıq; ~ life subaylıq həyatı

BACCALAUREATE

n bakalavr dərəcəsi, bakalavrlıq

BACHELOR

n 1. subay kişi; old ~ evlənməmiş subay kişi; He is a bachelor O, evlənməmiş subay kişidir; 2.
подробнее

BACHELOR GİRL

n ərsiz arvad (xüs.
подробнее