Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «W» – 976
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
W WA WC WE WH WI WO WR WY
 

W

W, w n (pl W’s, w’s) ingilis əlifbasının 23-cü hərfi

WACKY

adj amer. jarq. 1. səfeh, gicbəsər, dəlisov; qeyri-adi, çox qəribə; ağılsız, düşüncəsiz; 2.
подробнее

WAD

wad1 n 1. yumaq (pambıq, yun və s.); a ~ of cotton / wool bir yumaq pambıq / yun; 2. d.d.
подробнее

WADDLE

n yavaş-yavaş / yırğalana-yırğalana / yanını basa-basa yerimə

WADE

v 1. keçmək (dayaz yerdən); 2. güc-bəla ilə keçmək (palçıqdan, qardan və s.
подробнее

WADER

n 1. bataqlıq quşu; 2. zool. vağ (quş); 3.
подробнее

WAFER

wafer1 n 1. nazik vaflı (adət, dondurma üçün); 2.
подробнее

WAFF

n 1. çırpma, çalma (qanad); 2. yüngül hərəkət; 3.
подробнее

WAFT

waft1 n 1. çalma (qanad); 2. əsmə (külək); 3. qulağa gələn səs; 4.
подробнее

WAG

wag1 n I 1. çalma, çırpma (qanad); 2.
подробнее

WAGE

wage1 n (adət, pl) maaş, əmək haqqı (fəhlənin, qulluqçunun) The workers have asked for a wage increase / rise Fəhlələr əmək haqqlarının artırılmasını xahiş ediblər; a living ~ yaşayış minimumu, yaşamaq üçün zəruri olan minimum vəsait; nominal / real ~s nominal / real əmək haqqı wage2 adj əmək haqqı; ~ scale əmək haqqı cədvəli; ~ labour muzdlu əmək wage3 v 1. aparmaq (müharibə), həyata keçirmək; ~ war against / on a neighbouring country qonşu dövlətə / ölkəyə qarşı müharibə aparmaq; 2. mübarizə etmək (bir şeyin naminə); to ~ a campaign against sex discrimination cinsi ayrı-seçkiliyə qarşı kampaniya / mübarizə aparmaq

WAGE-CLAİM

n əmək haqqının artırılması tələbi

WAGE-CUT

n əmək haqqının azaldılması

WAGE-EARNER

n 1. muzdla tutulan işçi, muzdla işləyən fəhlə; 2.
подробнее

WAGE-FREEZE

n əmək haqqının dondurulması

WAGE-RİSE

n əmək haqqının artırılması

WAGER

wager1 n mərc, bəhs; to play / to make a ~ mərc gəlmək; to win / to lose a ~ mərci udmaq / uduzmaq wager2 v 1. mərc gəlmək; 2. risk etmək, qorxulu işə girişmək; həyatını riskə qoymaq

WAGE-RATE

n əmək haqqı tarifi / cədvəli

WAGE-WORK

n muzdlu əmək

WAGGERY

n 1. dəcəllik, hoqqa; kobud zarafat; 2.
подробнее