ABBREVİATİON

n
1. ixtisar, qısaltma, ixtisar etmə;
2. sözün qısa / ixtisar edilmiş forması