ABDİCATİON

n
1. əlçəkmə imtina etmə (taxt-tacdan, hakimiyyətdən);
2. üzərindən atma, üzərindən götürmə (məsuliyyəti, vəzifəni)