ABETTOR

n
1. cinayət yoldaşı;
2. təhrikçi, fitnəçi