SÖVDA

SÖVDA I is. [ ər. ] Eşq, məhəbbət. Yox, İmran, bu, ömür-gün sövdasıdır. Əgər sən məni yaxşı tanısan, fikrindən əl çəkərsən (İ.Şıxlı).

SÖVDA II is. [ ər. ] Alver, alış-veriş. O tacir, mən müəllim, sövdamız çətin tutar (M.İbrahimov).

SÖNMƏK
SÖZLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях