Ar

Ar (fr. are lat. area "sahə") - 100 m²-ə bərabərdir

Аr ölçü vahidi kimi Birinci Fransa Respublikası tərəfindən 7 aprel 1795-ci ildə müəyyən edilib. Bu qanunda "ar" sözü də müəyyən edilib lat. areafr. aire, «sahə, səth, çöl».[1]