Dəniz mili

Dəniz mili - uzunluq vahidi. 1 dəniz mili 1852 metrə bərabərdir. Əsasən beynəlxalq dəniz yollarının ölçülməsi üçün, həmçinin aviasiyada istifadə olunur. 1 dəniz mili 10 kabeltə bərabərdir.

Dəniz mili
Ümumi məlumatlar
Ölçdüyü anlayış uzunluq