Dilaltı vəzi

Dilaltı vəzi lat. Glandula sublingualis — ağız boşluğu dibinin selikli qişasının altında lat. m. mylohyoideus üzərində yerləşmişdir. Uzunsov olub, uzunluğu 3-4 sm, eni və qalınlığı 1 sm və çəkisi 5q-dır. vəzin bir neçə axacağı vardır, bunlardan bəzisi — lat. ductus sublingualis minores ayrıca olaraq dilaltı büküşdə və bəzisi bir-birilə birləşərək — lat. ductus sublingualis major (Bartolini — BNA) adı ilə dilaltı ətciyi üzərində lat. ductus submandibularis ilə birlikdə xüsusi ağız boşluğuna açılır. Vəzifəsi şəffaf qələvi reaksiyalı, xüsusi çəkisi 1,006-1,008, tərkibində ptialin və salivin fermentlər olan ağız suyu lat. saliva ifraz etməkdir.

Dilaltı vəzi
Ağız suyu vəziləri: dilaltı vəzi, çənəaltı vəzi, qulaqaltı vəzi
Ağız suyu vəziləri: dilaltı vəzi, çənəaltı vəzi, qulaqaltı vəzi
Latınca Glandula sublingualis
Qrey subyekt 242 1136
Arteriya Dil arteriyası şaxəsi:dilaltı arteriya, xarici yuxu arteriyası
Sinir Çənəaltı qanqlion
MeSH Sublingual+Gland
Dorlands/Elsevier 12392700