Padar

Yaşayış məntəqələri

  • Padarçöl (film, 2002) — Padarçöl zonası haqqında film.
  • Padar eliAzərbaycan xalqının etnogenezində iştirak etmiş tayfalardan biri.
  • Padarlar — Azərbaycanda yaşayan ən böyük və qədim türk – oğuz tayfası.
  • Padar — Zaqatala rayonu ərazisində çay. Qanıq çayının qoludur.