YAŞLANMAQ

YAŞLANMAQ I f. Yaşa dolmaq, qocalmaq. Artıq Ədhəm kişi yaşlanmışdı.

YAŞLANMAQ II f. Nəmlənmək, yaş olmaq. Gecə yağış yağdığına görə paltar yaşlanmışdı.

YAŞ
YAŞLI

Значение слова в других словарях