ÜNSÜR

ÜNSÜR I is. [ ər. ] Bir şeyin tərkib hissəsi.

ÜNSÜR II is. [ ər. ] Yabançı, yad, özgə.

UZANMAQ
ÜSKÜK

Значение слова в других словарях