AĞBİRÇƏK

AĞBİRÇƏK I is. Ailənin böyüyü, başçısı. Bizə ağlı həmişə sən öyrədirsən, ağbirçəyimizsən (B.Bayramov).

AĞBİRÇƏK II sif. Saçı ağarmış yaşlı, qoca (qadın). Gənclikdən zövq alır ağbirçək qarı (S.Vurğun).

AĞARTMAQ
AĞI

Значение слова в других словарях