AŞAĞIDA

z. below, underneath, at the foot (of), at the bottom (of); ~ xatırladılmış stated / mentioned below; ~ adı çəkilən named below; ~ qol çəkənlər the undersigned; səhifənin aşağısında at the foot of the page

AŞAĞI-YUXARI
AŞAĞIDAKI

Значение слова в других словарях