Азербайджанско-английский словарь

 • A

  A, a the 1st letter of the Azerbaijani alphabet A nid. (Cümlənin əvvəlində işlənərək müraciət bildirir) Hey! Hi!; A yoldaş! Hey! Comrade!

  Полностью »
 • A-ŞƏKİLLİ

  A-şəkilli s. A-shaped

  Полностью »
 • AA

  I. nid. (Cümlənin əvvəlində işlənərək heyrət, təəccüb bildirir) now, now then; now, now; Aa, gəlin! Come now! Aa, ağlamayın! Now, now, stop crying! Aa

  Полностью »
 • AB-HAVA

  i. climate; yumşaq ab-hava mild climate; sağlam ab-hava healthy climate

  Полностью »
 • AB-HAVALI

  s. (i.s.) having a favourable / nice climate; ab-havalı yerlər places having a nice / favourable climate

  Полностью »
 • ABAD

  s. prosperous, flourishing; inhabited (by), populated (with), well organized / equipped, having all / proper amenities; abad yer a flourishing place;

  Полностью »
 • ABADAN

  s. bax abad

  Полностью »
 • ABADANLAŞDIRMAQ

  f. bax abadlaşdırmaq

  Полностью »
 • ABADANLAŞMAQ

  f. bax abadlaşmaq

  Полностью »
 • ABADANLIQ

  i. a flourishing / populated / wellequipped place

  Полностью »
 • ABADLAŞDIRILMAQ

  f. to be* well built / organized, to be* made comfortable for living; to be* equipped with all amenities

  Полностью »
 • ABADLAŞDIRMAQ

  f. to renovate (d.); to build* (d.), to construct (d.), to populate (d.), to make* a place comfortable for living, to equip (d

  Полностью »
 • ABADLAŞMAQ

  f. to become* flourishing / populated / inhabited

  Полностью »
 • ABADLIQ

  I. i. renovation, improvement, provision of amenities II. s. construction, building; abadlıq işləri construction work

  Полностью »
 • ABAJUR

  i. lampshade, shade

  Полностью »
 • ABAJURLU

  s. (i.s.) with a lampshade; (i.s.) having a lampshade

  Полностью »
 • ABALI

  s. (i.s.) with an aba on, (i.s.) wearing an aba

  Полностью »
 • ABASBƏYİ

  i. abasbayi (a kind of juicy pear)

  Полностью »
 • ABASIZ

  s. abaless (i.s.) without an aba

  Полностью »
 • ABBASILIQ

  i. 1. Unit of money twenty copecks; 2. smth. Worth twenty copecks; bir abbasılıq qiyməti yoxdur. It is not worth copecks / a pence

  Полностью »
 • ABBASİ

  i. twenty-copeck piece (money unit generally used in spoken language)

  Полностью »
 • ABBAT

  i. 1. (katolik monastırının başçısı) abbot; 2. (Fransada katolik keşiş) (Roman Catholic) priest

  Полностью »
 • ABBATLIQ

  i. abbey

  Полностью »
 • ABDAL

  i. vagrant, vagabond, silly, fool, wanderer; abdal olmaq to be* a vagrant / fool / wanderer

  Полностью »
 • ABDALCASINA

  z. stupidly, foolishly; ~ danışmaq to speak* stupidly / foolishly

  Полностью »
 • ABDALLAŞMAQ

  f. to grow * stupid / foolish, to get* / to become* stupid / foolish

  Полностью »
 • ABDALLIQ

  i. stupidity, foolishness, folly

  Полностью »
 • ABGƏRDƏN

  i. scoop, ladle, dipper

  Полностью »
 • ABXAZ

  I. i. Abkhazian II. s. Abkhazian; abxaz dili Abkhazian, the Abkhazian language

  Полностью »
 • ABXAZCA

  z. Abkhazian; in Abkhazian; abxazca danışmaq to speak Abkhazian; ~ yazmaq to write in Abkhazian

  Полностью »
 • ABI

  s. blue; abı don blue dress

  Полностью »
 • ABI-YAŞIL

  s. bluish green

  Полностью »
 • ABILIQ

  i. blueness

  Полностью »
 • ABIR

  i. 1. decency, decorum, proprieties; 2. dignity; 3. shame; 4. honour; abır vermək / abırını almaq to bring* smb

  Полностью »
 • ABIR-HƏYA

  i. bax abır; abır-həya etmək bax utanmaq; abır-həyanı gözləmək to offend the proprieties

  Полностью »
 • ABIRLAMAQ

  f. to reproach (d. for, with), to put* to shame (d.)

  Полностью »
 • ABIRLATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to reproach (d.); to force smb. to to put to shame (d.)

  Полностью »
 • ABIRLI

  s. decent, decorous, moral; abırlı olmaq to be* decent / moral / decorous; abırlı paltar decent clothing

  Полностью »
 • ABIRLILIQ

  i. morality, decorum

  Полностью »
 • ABIRSIZ

  I. s. shameless, indecent, barefaced, impudent; bold; abırsız qız a bold girl; abırsız qadın shameless woman* II

  Полностью »
 • ABIRSIZ-ABIRSIZ

  z. bax abırsız I

  Полностью »
 • ABIRSIZCASINA

  z. bax abırsız II

  Полностью »
 • ABIRSIZLIQ

  i. 1. boldness, impudence, shamelessness, barefacedness, cynicism; 2. shallowness, small-mindedness; 3

  Полностью »
 • ABITƏHƏR

  s. pale / light blue, bluish

  Полностью »
 • ABIYAÇALAN

  s. bluish

  Полностью »
 • ABİD

  I. i. worshipper, devotee; pilgrim; abid olmaq to be* a worshipper / a devotee; abidlər top.i. the devout II

  Полностью »
 • ABİDCƏSİNƏ

  z. piously, like a worshipper / devotee

  Полностью »
 • ABİDƏ

  i. 1. monument; memorial; (qəbiristanlıqda) tombstone, tomb; 2. (qədim mədəniyyət) monument; ədəbi abidə literary monument; yazılı abidə written monum

  Полностью »
 • ABİDLƏŞMƏK

  f. to become* a worshipper / devotee

  Полностью »
 • ABİDLİK

  i. devoutness, piousness; abidə etmək to be* a worshipper / devotee

  Полностью »