Q-SHIP

Q-ship

n dən. tar. qayıq əleyhinə duzaq / tələ gəmi

Q-BOAT
QUACK