ABADLAŞDIRMA

сущ. от глаг. abadlaşdırmaq :
1. благоустройство. Abadlaşdırma işləri работы по благоустройству, abadlaşdırma xidməti служба благоустройства, şəhər abadlaşdırma tresti городской трест по благоустройству
2. обстройка
ABADLAŞDIRILMAQ
ABADLAŞDIRMAQ

Значение слова в других словарях