ABATEMENT

n zəifləmə, azalma; yumşalma; ~ of a storm tufanın zəifləməsi / azalması

ABATE
ABBEY