ABATE

v 1. zəiflətmək; kütləşdirmək; to ~ the pain ağrını zəiflətmək / kütləşdirmək; 2. endirmək, aşağı salmaq; to ~ of / from the price qiyməti endirmək / aşağı salmaq; 3. zəifləmək (tufan, epidemiya və s. haq.); The storm has abated Tufan zəifləyib

ABASHMENT
ABATEMENT