ABLE-BODIED

adj möhkəm bədənli, sağlam, sağlam bədənli; yarayan, yararlı (hərbi xidmətə)

ABLE
ABLUTIONS