ADJUDICATION

n 1. məhkəmə qərarı / hökmü; 2. qərar çıxarma, hökm vermə

ADJUDICATE
ADJUDICATOR