AGGRAVATOR

n 1. qıcıqlandırıcı; 2. ağırlaşdırıcı vəziyyət

AGGRAVATION
AGGREGATE