ALARMED

adj həyəcanlanmış, həyəcanlandırılmış; narahat edilmiş

ALARM-CLOCK
ALARMING