ALARMING

adj 1. həyəcanlı, səksəkəli; 2. təhlükə bildirən, təhlükə xəbəri verən (siqnal)

ALARMED
ALARMIST