ALCHEMIST

n əlkimyager (yalançı kimya ilə məşğul olan adam)

ALCHEMICAL
ALCHEMY