ALLOTMENT

n 1. bölmə, bölgü, təqsim; bölüşdürmə, bölünmə; paylama.; 2. arendaya verilmiş sahə; 3. payçıya aksiya ayrılması

ALLOT
ALLOW