APPARENCY

n aydınlıq, aşkarlıq; şübhəsizlik

APPARATUS
APPARENT