ARCTIC

Arctic1

n Arktika

arctic2

adj 1. arktik, şimal, qütb; Arctic Pole Şimal qütbü; ~ fox zool. şimal tülküsü; 2. çox soyuq, bərk soyuq, buz kimi soyuq; ~ weather buz kimi soyuq hava

ARCIFORM
ARDENT