ASCRIPTION

n aid / istinad etmə, ayağına yazma; The ascription of their failure to lack of money is not convincing Onların uğursuzluğunu pulun çatışmazlığına aid etmə inandırıcı deyil

ASCRIBE
ASEXUAL