ATROCITY

n 1. dəhşət, amansızlıq, qəddarlıq, zalımlıq; atrocities of war müharibənin dəhşətləri; to commit ~ cinayət etmək; Shooting prisoners of war is an atrocity Hərbi əsirləri güllələmək qəddarlıqdır; 2. d.d. kobud səhv; atrocities in spelling orfoqrafiyada kobud səhvlər; 3. iyrənclik, mənfurluq; That picture is an atrocity O şəkil çox iyrəncdir

ATROCIOUSLY
ATROPHIC