Поиск по словарям.

Результаты поиска

OBASTAN VİKİ
Bizerta
Bizerta Bənzərt (ər. ) — Tunisin şimalında, Bizerta azad iqtisadi zonasında şəhər. Bizerta vilayətinin inzibati mərkəzi. Əhalisi 115 min (2005). Nəqliyyat qovşağı. Aralıq dənizində port (filiz xammalı, neft məhsulları, sement, həmçinin zeytun yağı və s. kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı). Bizerta qədim (e.ə. 9-cu əsr) Finikiya məskəninin yerində salınmış, sonralar Hippon-Diarritus (Hippo Diarrhytus) adlı Roma şəhəri olmuşdur. 698-ci ildən Əməvilərin tabeliyində olmuş, Bənzərt adlandırılmışdır.
Minerva
Minerva — (lat. Minerva, it. Meneswā azərb. Ölçən‎) müvafiq yunan ilahəsi Afinaya uyğun — Roma mifologiyasında müdriklik ilahəsi. Etrusklar onu dağların, faydalı qazıntıların və ixtiraların ilahəsi sayırdılar. Romada qədim vaxtlarda Minerva ildırım daşıyıcısı və hərb ilahəsi sayılırdı və qladiator oyunları buna misaldı. Mütləq onun şərəfinə keçirilən əsas bayram — Quinquatria (lat. Quinquatrus və ya lat. Quinquatria). Müdriklik ilahəsi kimi tez-tez heykəltaraşlıqda suiti obrazında və digər formalarda nümayiş etdirilirdi.
Vipera
Əsl gürzə (lat. Vipera) — heyvanlar aləminin pulcuqlular dəstəsinin gürzəkimilər fəsiləsinə aid heyvan cinsi.
Acacia binervia
Acacia binervia (lat. Acacia binervia) — bitkilər aləminin paxlaçiçəklilər dəstəsinin paxlakimilər fəsiləsinin akasiya cinsinə aid bitki növü. Avstraliya üçün endemik növdür. Acacia cinerascens DC. Acacia glaucescens Willd. Acacia glaucescens var. leucadendron (Benth.) Domin Acacia homomalla Wendl. Acacia leucadendron Benth. Mimosa binervia Wendl.
Bizerta (vilayət)
Bizerta vilayəti (ərəb. بنزرت‎) — Tunisin 24 vilayətindən biri. Bizerta vilayətinin ərazisi 3 750 km2-dır. Bizerta vilayəti Aralıq dənizinin sahilində yerləşir.
Bizerta vilayəti
Bizerta vilayəti (ərəb. بنزرت‎) — Tunisin 24 vilayətindən biri. Bizerta vilayətinin ərazisi 3 750 km2-dır. Bizerta vilayəti Aralıq dənizinin sahilində yerləşir.
Mimosa binervia
Acacia binervia (lat. Acacia binervia) — bitkilər aləminin paxlaçiçəklilər dəstəsinin paxlakimilər fəsiləsinin akasiya cinsinə aid bitki növü. Avstraliya üçün endemik növdür. Acacia cinerascens DC. Acacia glaucescens Willd. Acacia glaucescens var. leucadendron (Benth.) Domin Acacia homomalla Wendl. Acacia leucadendron Benth. Mimosa binervia Wendl.
Minerva Universiteti
Minerva Universiteti — ABŞ-nin Kaliforniya ştatında yerləşən özəl universitet. 2012-ci ilin aprel ayında Minerva Layihəsi KGI-da Minerva Universitetinə çevriləcək bakalavr proqramını yaratmaq üçün Benchmark Capital-dan 25 000 000 ABŞ dolları məbləğində vençur maliyyəsi aldı. Stephen Kosslyn, 2013-cü ilin mart ayında Minerva'ya qurucu rektor olaraq vəzifəyə gəldi. Minerva, beş proqramı üçün WASC regional akkreditasiyasını aldı: Sosial Elmlər üzrə fakültə, İncəsənət və Humanitar Elmlər fakültəsi, Təbiət Elmləri fakültəsi, Texniki elmlər fakültəsi və Biznes fakültəsi. Minerva Universitinin tərkibində fəaliyyətə başladı. Minerva Universiti üçün qəbul 2014-cü ildən başladı. Universitet, 69-tələbəni qəbul edəcək yer təklif etdi və 2464 müraciət etdi. 2,8% qəbul dərəcəsi ilə dünyada ən çətin qəbul oluna biləcək universitetlərin siyahısında yer aldı. 2016-cı ildən başlayaraq, Minerva Universitində magistratura və doktorantura şöbəsi yaradılıb və tədris olunur. 2017-ci ildə universitetə müraciət edənlərin 2%-i 2020-ci ildə isə 1%-dən az qəbul olmuşdur.
Cerastes vipera
Avisen gürzəsi (lat. Cerastes vipera) — Buynuzlu gürzələr cinsinə daxil olan zəhərli ilan növü. Yarımnövlərə ayrılmır. Bu növün ümumi uzunluğu 50 sm təşkil edir. Başları enli və düz, bədənləri isə kökdür. Göz ətrafında buynuzvarı pulcuqlara sahib deyildir. Bədəninin yan hissələrində olan pulcuqlar xırdadır. Bədəninin ümumi rəngi qumlu-qonurdur. Quyruğunun sonu qara rəngdədir. Ədsasən qumlu səhralarda yaşayır.
Fragaria bifera
Yaşıl çiyələk (lat. Fragaria viridis) — bitkilər aləminin gülçiçəklilər dəstəsinin gülçiçəyikimilər fəsiləsinin çiyələk cinsinə aid bitki növü. Avropadan Sibir və Türkiyəyə qədər yayılmışdır.
Olea bifera
Avropa zeytunu (lat. Olea europaea) — bitkilər aləminin dalamazçiçəklilər dəstəsinin zeytunkimilər fəsiləsinin zeytun ağacı cinsinə aid bitki növü. Hündürlüyü 12 m-ə çatan, geniş çətirli, həmişəyaşıl ağac bitkisidir. Yarpaqları qısa saplaqlı və tam kənarlı olub, gövdə üzərində qarşı-qarşıya düzülürlər. Yarpaq ayası uzunsov formalı, yaxud lansetşəkilli bəzən də tərsinə, yumurtavari olub, uzunluğu 5-8 sm-ə çatır. Yarpaqlarının alt səthində gümüşü rəngli pulcuqlar yerləşir. Xırda və ağımtıl rəngli çiçəkləri salxımşəkilli çiçək qrupu əmələ gətirirlər. Dişiçiyi qısa sütuncuqlu, iki yuvalı və üst yumurtalıqlıdır. Tac borucuğunun divarlarına birləşmiş iki erkəkciyi vardır. Meyvəsi uzunsov, yaxud girdə formalı ətli çəyirdək meyvədir.