Азербайджанско-турецкий словарь

 • lağ

  alay

  Полностью »
 • lağlağıçı

  şaklaban

  Полностью »
 • lakin

  fakat, lakin

  Полностью »
 • laqeyd

  ihmalkar, lakayt, vurdumduymaz

  Полностью »
 • laqeydlik

  ihmal

  Полностью »
 • lal

  dilsiz

  Полностью »
 • lalə

  lale

  Полностью »
 • lampa

  lamba

  Полностью »
 • lampoçka

  ampul

  Полностью »
 • laübalı

  laubali

  Полностью »
 • layihə

  proje, tasarı

  Полностью »
 • layiq

  layık

  Полностью »
 • layiq bilmək

  tenezzül etmek

  Полностью »
 • layiq görmək

  tenezzül etmek

  Полностью »
 • layla

  ninni

  Полностью »
 • laylay

  ninni

  Полностью »
 • lazım

  gerek, lazım

  Полностью »
 • lehində

  lehinde

  Полностью »
 • lehinə

  lehine

  Полностью »
 • lent

  bant

  Полностью »
 • leylac

  üçkağıtçı

  Полностью »
 • leylək

  leylek

  Полностью »
 • ləbləbi

  leblebi

  Полностью »
 • ləcivərd

  lacivert

  Полностью »
 • ləçək

  baş örtüsü

  Полностью »
 • ləğv etmək

  feshetmek, lağvetmek

  Полностью »
 • ləhcə

  lehçe

  Полностью »
 • ləhzə

  lahza

  Полностью »
 • ləkə

  leke

  Полностью »
 • ləqəb

  lakap

  Полностью »
 • lə'nət

  lanet

  Полностью »
 • lə'nətləmək

  lanetlemek

  Полностью »
 • ləngitmək

  savsaklamak

  Полностью »
 • ləpirci

  izci

  Полностью »
 • lətafət

  letafet

  Полностью »
 • lətifə

  fıkra

  Полностью »
 • ləyaqət

  liyakat

  Полностью »
 • ləyən

  leğen

  Полностью »
 • ləziz

  leziz

  Полностью »
 • ləzzət

  lezzet

  Полностью »
 • lider

  lider

  Полностью »
 • liman

  liman

  Полностью »
 • limit

  limit

  Полностью »
 • limon

  limon

  Полностью »
 • ling

  kaldıraç

  Полностью »
 • lira

  lira

  Полностью »
 • lirik

  lirik

  Полностью »
 • lisan

  lisan

  Полностью »
 • lisey

  lise

  Полностью »
 • litr

  litre

  Полностью »