Азербайджанско-турецкий словарь

 • ve

  Полностью »
 • və ya

  veya

  Полностью »
 • vəba

  veba

  Полностью »
 • vəbal

  vebal

  Полностью »
 • və'd

  vaat

  Полностью »
 • və'də

  vade

  Полностью »
 • vəfakar

  vefakar

  Полностью »
 • vəfat

  vefat

  Полностью »
 • vəhm

  vehim

  Полностью »
 • vəxşi

  yabani

  Полностью »
 • vəkalət

  vekalet

  Полностью »
 • vəkalətən

  vekaleten

  Полностью »
 • vəkil

  sözcü, vekil

  Полностью »
 • vəliəhd

  veliaht

  Полностью »
 • vərəm

  verem

  Полностью »
 • vəsf

  vasıf

  Полностью »
 • vəsiqə

  belge, vesika

  Полностью »
 • vəsiyyət

  vasiyet

  Полностью »
 • vəsiyyətnamə

  vasiyetname

  Полностью »
 • vəsvəsə

  vesvese

  Полностью »
 • vətən

  vatan, yurt

  Полностью »
 • vətəndaş

  uyruk, yurttaş

  Полностью »
 • və'z

  vaaz

  Полностью »
 • vəzifə

  görev, işlev, ödev, vazife

  Полностью »
 • vəzir

  vezir

  Полностью »
 • vəziyyət

  konum, tavır, vaziyet

  Полностью »
 • vəzn

  vezin

  Полностью »
 • vəznə

  vezne

  Полностью »
 • vəznədar

  veznedar

  Полностью »
 • vicdan

  vicdan

  Полностью »
 • vicdanən

  vicdanen

  Полностью »
 • vicdani

  vicdani

  Полностью »
 • vicdansız

  yüzsüz

  Полностью »
 • vilayət

  il, vilayet

  Полностью »
 • villa

  köşk

  Полностью »
 • viraj

  viraj

  Полностью »
 • viran

  viran

  Полностью »
 • viranəlik

  yıkıntı

  Полностью »
 • visal

  vuslat

  Полностью »
 • vklyuçatel

  düğme

  Полностью »
 • vspışka

  flaş

  Полностью »
 • vulkan

  volkan, yanardağ

  Полностью »
 • vurğu

  vurgu

  Полностью »
 • vurma

  dayak

  Полностью »
 • vurmaq

  çarpmak, vurmak

  Полностью »
 • vuruşmaq

  savaşmak

  Полностью »
 • vücud

  vücut

  Полностью »
 • vüs'ət

  vüs'at

  Полностью »
 • ya

  veya

  Полностью »
 • yaban

  yabani

  Полностью »