DAMƏNGİR

f. 1) başqasının ətəyindən tutub yalvaran; yardım istəyən; 2) giriftar, düçar; 3) təqib edən, izləyən.

DAMƏNƏ
DAMƏNKEŞ