DANƏ

f. əsli a. 1) dənə (buğda və s.); 2) toxum, tum; 3) dənə, ədəd; 4) seçmə; 5) gilə (üzüm və s.); 6) m. mənşə.

DANATƏR
DANƏÇİN

Значение слова в других словарях