GÜLƏŞDİRMƏK

GÜLƏŞDİRMƏK I f. Qurşaq tutdurmaq. O hər axşam uşaqları güləşdirməmiş getməzdi.

GÜLƏŞDİRMƏK II f. Mübahisə etmək; oynatmaq; vuruşdurmaq. Mən sənnən söz güləşdirmək istəmirəm, qonaq qardaş (İ.Hüseynov).

GÜLƏŞ
GÜN

Значение слова в других словарях