icraçı

İş görən, yaxud xidmət göstərən müəssisə, idarə, təşkilat və ya sahibkar

icmal maliyyə hesabatları
ictimai birlik

Значение слова в других словарях