İDARƏDAR

\[ər. idarə və fars. ...dar\] кил. idarəçi 2).
İDARƏÇİLİK
İDARƏDARLIQ

Значение слова в других словарях