İKİBAŞA

нареч. кьве кьилихъни, кьве патахъни.
İKİBARMAQLI
İKİBAŞLI

Значение слова в других словарях