MALYARİYA

I. i. tib. malaria; ~ya tutulmaq to catch* malaria, to be ill with malaria

II. s. malaria; ~ ağcaqanadı malarial mosquito; ~ xəstəliyidi sease of malaria

MALOTARAN
MAMA

Значение слова в других словарях