nizamlanan yolayrıcı

Hərəkət növbəliliyi svetoforun və ya nizamlayıcının siqnalları ilə müəyyənləşdirilən yolayrıcı

nikotin
nizamlanmayan yolayrıcı